Prawo

Telepraca - podstawa prawna

W polskim prawodawstwie pojęcie telepracy pojawiło się dzięki Ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Dzięki tej nowelizacji Prawa Pracy,Sejm uregulował podstawowe kwestie związane z telepracą, definiując prawa i obowiązki pracodawcy oraz telepracownika...