firma

Telepracownik, czyli kto

Obserwując rozwój rynku telepracy w Polsce, stworzyliśmy subiektywny podział telepracowników na grupy. Nie jest jedyny, jednak wydaje nam się najbliższy aktualnej sytuacji na rynku. Kim zatem są telepracownicy?...

Telepraca - wady i zalety

Wdrożenie telepracy oznacza wymierne korzyści dla firmy i jej pracowników. Pozytywne skutki takiego systemu zatrudnienia odczuwa także całe społeczeństwo - telepracownicy nie dojeżdżają do pracy, a co za tym idzie na ulicach pojawia się mniejsza ilość samochodów, dzięki czemu maleją korki i zmniejsza się emisja spalin do środowiska...

Nasza opieka nad systemem informatycznym twojej firmy

Dobrze dobrane rozwiązania informatyczne to obecnie podstawa sprawnego działania każdej firmy. Planując wdrożenie, rozbudowę, czy po prostu dbając o sprawne działanie systemu IT, na pierwszym miejscu warto stawiać potrzeby biznesowe przedsiębiorstwa... Oprogramowanie i infrastrukturę trzeba dobrać tak, by spełniały oczekiwania i pomagały w rozwoju, nie będąc jednocześnie dużym obciążeniem finansowym. Potrzeby biznesowe twojej firmy to nasz nadrzędny cel. Analizujemy oczekiwania twoje i twoich pracowników, by dobrać najbardziej optymalne rozwiązania informatyczne. Każda firma jest bowiem inna i ma indywidualne potrzeby oraz wymagania dotyczące systemu IT. Jednemu przedsiębiorstwu wystarczy program finansowo-księgowy ze sprawnie działającą pocztą elektroniczną, dla innego zaawansowany system CRM służący do zarządzania relacjami z klientami i elektroniczny obieg dokumentów będą zaledwie etapami rozwoju. Pomagamy zatem w doborze i wdrożeniu odpowiednich rozwiązań oraz oprogramowania, zapewniając również profesjonalne szkolenia pracowników. System IT ma bowiem służyć tobie i im, stając się efektywnym narzędziem pracy. Aby tak się stało, doradzimy także dobór odpowiedniej infrastruktury sprzętowej.

Prowadzisz firmę w aglomeracji warszawskiej i oczekujesz profesjonalnej opieki IT?
Zadzwoń: 601 26 16 16.
Napisz: gstachurski@telework.pl

Jak wdrażamy telepracę

System telepracy w każdej firmie wdrażamy indywidualnie. Nie ma bowiem jednego uniwersalnego rozwiązania. Każde przedsiębiorstwo jest inne - ma swoja specyfikę, docelową grupę klientów i strukturę wewnętrzna. Zatem kluczowe znaczenie ma... analiza potrzeb danej firmy i przygotowanie odpowiednich założeń do wdrożenia telepracy, uwzględniających strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego najpierw pytamy. Prosimy byś opowiedział nam jaki efekt chcesz uzyskać i analizujemy, czy telepraca jest właściwym rozwiązaniem. Bowiem praca zdalna to - podobnie jak system informatyczny - jedynie narzędzie, które ma pomagać w rozwoju. Telepraca powinna służyć firmie, a nie być ideą samą w sobie. Dlatego naszą pomoc oferujemy od pierwszej myśli o wdrożeniu telepracy w przedsiębiorstwie. Gdy już upewnimy się, że praca przez Internet przyniesie twojej firmie określone korzyści, analizujemy przyszłe i obecnie stosowane przez ciebie procesy biznesowe. To umożliwia wybór najlepszych obszarów działalności firmy do wdrożenia telepracy oraz pozwala przewidzieć większość potencjalnych zagrożeń. Po tym etapie i dostosowaniu infrastruktury IT do nowej sytuacji pierwsi pracownicy rozpoczynają zazwyczaj telepracę. Znając strategię firmy, bacznie obserwujemy i zbieramy doświadczenia pierwszych telepracowników. Dzięki temu możemy rozbudować twój system IT, jeśli tego wymaga, i zracjonalizować procesy biznesowe do potrzeb telepracy. Na tym etapie prace zdalną rozpocznie większa część zespołu telepracowników. Po dostosowaniu systemu do ich i twoich potrzeb, wdrożenie telepracy w firmie można uznać za zakończone - firma sprawnie pracuje w nowym systemie i przynosi zyski. Możemy zająć się dalszym udoskonalaniem procesów, procedur i narzędzi informatycznych oraz przystosowywaniem kolejnych obszarów działalności przedsiębiorstwa do wdrożenia telepracy.