telepraca

Nowa wersja strony

Niniejszym nową wersję witryny "Telework.pl Telepraca w Firmie" uważam za otwartą ;)

Telepracownik, czyli kto

Obserwując rozwój rynku telepracy w Polsce, stworzyliśmy subiektywny podział telepracowników na grupy. Nie jest jedyny, jednak wydaje nam się najbliższy aktualnej sytuacji na rynku. Kim zatem są telepracownicy?...

Telepraca - wady i zalety

Wdrożenie telepracy oznacza wymierne korzyści dla firmy i jej pracowników. Pozytywne skutki takiego systemu zatrudnienia odczuwa także całe społeczeństwo - telepracownicy nie dojeżdżają do pracy, a co za tym idzie na ulicach pojawia się mniejsza ilość samochodów, dzięki czemu maleją korki i zmniejsza się emisja spalin do środowiska...

Telepraca - definicje

Jack M. Nilles - pomysłodawca telepracy i twórca pojęcia teleworking
"Telepraca (angielskie - teleworking) to każdy rodzaj zastępowania podróży służbowych techniką informacyjną (np. telefonem i komputerem). To przemieszczanie pracy do pracowników, zamiast pracowników do pracy"...