Jakie cechy powinien mieć dobry telepracownik

Dobry telepracownik powinien posiadać szczególny zestaw cech, predysponujący do wykonywania pracy na odległość. Oprócz elementów wymaganych na podobnym stanowisku stacjonarnym - umiejętności zawodowych i predyspozycji osobistych do wykonywania danego fachu...

Jak zorganizować miejsce telepracy?

Organizując stanowisko telepracy trzeba postawić sobie podstawowy cel: wydajność telepracownika musi być co najmniej taka sama, jak w dotychczasowym miejscu pracy. Ideałem byłoby, gdyby okazała się wyższa, gdyż taki jest m.in. cel wdrażania telepracy...

Jak znaleźć telepracę

"Na imię mam Paulina. Piszę do pana ponieważ chciałabym zająć się pracą w domu. Jestem z wykształcenia inżynierem ochrony środowiska. Obecnie nie pracuję zawodowo, opiekuję się dwuletnim synem" - często otrzymujemy podobne listy. Poniżej prezentujemy kilka wskazówek, które mamy nadzieję ułatwią poszukiwania telepracy...

Jak wdrażamy telepracę

System telepracy w każdej firmie wdrażamy indywidualnie. Nie ma bowiem jednego uniwersalnego rozwiązania. Każde przedsiębiorstwo jest inne - ma swoja specyfikę, docelową grupę klientów i strukturę wewnętrzna. Zatem kluczowe znaczenie ma... analiza potrzeb danej firmy i przygotowanie odpowiednich założeń do wdrożenia telepracy, uwzględniających strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego najpierw pytamy. Prosimy byś opowiedział nam jaki efekt chcesz uzyskać i analizujemy, czy telepraca jest właściwym rozwiązaniem. Bowiem praca zdalna to - podobnie jak system informatyczny - jedynie narzędzie, które ma pomagać w rozwoju. Telepraca powinna służyć firmie, a nie być ideą samą w sobie. Dlatego naszą pomoc oferujemy od pierwszej myśli o wdrożeniu telepracy w przedsiębiorstwie. Gdy już upewnimy się, że praca przez Internet przyniesie twojej firmie określone korzyści, analizujemy przyszłe i obecnie stosowane przez ciebie procesy biznesowe. To umożliwia wybór najlepszych obszarów działalności firmy do wdrożenia telepracy oraz pozwala przewidzieć większość potencjalnych zagrożeń. Po tym etapie i dostosowaniu infrastruktury IT do nowej sytuacji pierwsi pracownicy rozpoczynają zazwyczaj telepracę. Znając strategię firmy, bacznie obserwujemy i zbieramy doświadczenia pierwszych telepracowników. Dzięki temu możemy rozbudować twój system IT, jeśli tego wymaga, i zracjonalizować procesy biznesowe do potrzeb telepracy. Na tym etapie prace zdalną rozpocznie większa część zespołu telepracowników. Po dostosowaniu systemu do ich i twoich potrzeb, wdrożenie telepracy w firmie można uznać za zakończone - firma sprawnie pracuje w nowym systemie i przynosi zyski. Możemy zająć się dalszym udoskonalaniem procesów, procedur i narzędzi informatycznych oraz przystosowywaniem kolejnych obszarów działalności przedsiębiorstwa do wdrożenia telepracy.