Telepraca - definicje

Jack M. Nilles - pomysłodawca telepracy i twórca pojęcia teleworking
"Telepraca (angielskie - teleworking) to każdy rodzaj zastępowania podróży służbowych techniką informacyjną (np. telefonem i komputerem). To przemieszczanie pracy do pracowników, zamiast pracowników do pracy"...

Definicja przyjęta przez Komisję Europejską
"Telepraca jest metodą organizowania i świadczenia pracy, w której pracownik pracuje poza siedzibą pracodawcy przez znaczną część swojego czasu pracy, dostarczając pracodawcy rezultaty pracy przy wykorzystaniu technologii informacyjnych oraz technologii przekazywania danych, zwłaszcza Internetu"

Wikipedia
"Telepraca, biuro w domu, forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa, jednak w kontakcie z przełożonymi i współpracownikami za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych"

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw.
Art. 675. § 1.
Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca).