Sposoby organizacji pracy - wczoraj i dziś

Naturalną tendencją w organizacji większości firm jest dążenie do stworzenia centralnego miejsca, w którym będą wytwarzane produkty danego przedsiębiorstwa - krótko mówiąc organizacja siedziby firmy. Centralizacja miejsc pracy zaczęła być szczególnie widoczna od czasu rewolucji przemysłowej...

W początkach dziewiętnastego wieku fabryki lokalizowano w pobliżu źródeł surowców. Rozwój przemysłu i transportu sprawił, że miasta rozrastały się coraz bardziej, a fabryki zatrudniały coraz więcej pracowników.
W połowie dwudziestego wieku nastąpiła jednak zmiana, która dużej części przedsiębiorstw pozwala zmienić strukturę organizacyjną. Dobrem przetwarzanym na coraz większą skalę stała się bowiem informacja. Ten typ "produktu" nie wymaga przetwarzania w miejscu pozyskania, a gromadzenie i transport, dzięki telekomunikacji i informatyzacji są łatwiejsze, niż kiedykolwiek. Informacji nie trzeba zatem "produkować" w wielkiej fabryce. Klasyczny model organizacji firmy jest w tym wypadku wysoce nieefektywny i kosztowny. Rozwiązaniem stała się telepraca, czyli praca wykonywana zdalnie przy pomocy komputera i środków łączności. Ten model organizacji pracy umożliwia zachowanie większości zalet centralizacji, przy jednoczesnej decentralizacji miejsca przebywania pracowników.
Obecnie w Polsce nowy model działania wprowadza m.in. coraz więcej redakcji prasowych - nie ma potrzeby by dziennikarze przyjeżdżali codziennie do redakcji, tylko po to by uzgodnić temat, następnie wychodzili w teren zbierać materiały i wracali do siedziby firmy, celem napisania tekstu. Podobnie w biurze rachunkowym - po co księgowa ma tkwić w korkach, usiłując dojechać do pracy, gdy w tym czasie obliczyłby już bilans na podstawie dokumentów przesłanych drogą elektroniczną?