Jakie cechy powinien mieć dobry telepracownik

Dobry telepracownik powinien posiadać szczególny zestaw cech, predysponujący do wykonywania pracy na odległość. Oprócz elementów wymaganych na podobnym stanowisku stacjonarnym - umiejętności zawodowych i predyspozycji osobistych do wykonywania danego fachu...

- musi być zdyscyplinowany, obowiązkowy, rzetelny, terminowy i silnie zmotywowany na efekty pracy. Telepracownik powinien mieć wymienione cechy na poziomie ponadprzeciętnym. Jest to szczególnie istotne w przypadku telepracowników na samodzielnych stanowiskach, pracujących w domu. Większości z nas niezwykle trudno bowiem skoncentrować się na pracy, gdy obok czekają atrakcyjniejsze rzeczy do zrobienia - rozmowa z koleżanką, kolejna kawa, Facebook lub inny portal społecznościowy. W pracy stacjonarnej, do rezygnacji z zajmowania się drobnymi przyjemnościami, zamiast pracą, zazwyczaj motywuje wzrok przełożonego. Telepracownik jest pozbawiony spojrzenia szefa. Musi zatem umieć samodzielnie zmobilizować się do pracy, dodatkowo w środowisku, w którym jest to znacznie trudniejsze, jak w biurze. W domu zawsze jest przecież okazja do zrobienia przekąski, rozmowy z członkami rodziny, czy zwyczajnie włączenia telewizora. Telepracownik powinien sobie zatem umieć powiedzieć: pomimo, że nie opuściłem swojego mieszkania, nie jestem na urlopie, a w pracy. I dodatkowo musi umieć ten fakt wyegzekwować również od najbliższego otoczenia.