Telepracownik, czyli kto

Obserwując rozwój rynku telepracy w Polsce, stworzyliśmy subiektywny podział telepracowników na grupy. Nie jest jedyny, jednak wydaje nam się najbliższy aktualnej sytuacji na rynku. Kim zatem są telepracownicy?...

- Freelancerzy – najbardziej znani i kojarzeni z telepracą. Ich cechy to niezależność,
wolność, fachowość i niechęć do związania się z jedną firmą. To wolni strzelcy, który sami wyznaczają tempo swojej pracy. Bardzo cenieni za fachowość i chętnie zatrudniani przy małych i średnich projektach.

http://l2e.eu/

- Telepracownicy samozatrudnieni – świadomie podejmują się telepracy lub zostali do niej
skłonieni np. przez wymagania pracodawcy. Są to osoby często pracujące na zastępstwo lub okres trwania projektu. Bardziej identyfikują i przywiązują się do firmy, niż freelancerzy. Często stają się stałymi pracownikami. Zdecydowanie lepiej od freelancerów sprawują się w większych i dłużej trwających projektach.

- Telepracownicy firmowi – etatowi pracownicy firmy, wykonujący pracę w większości lub w pewnym zakresie w domu lub telecentrum. Niekiedy pracują u kontrahenta. Wyróżnia ich większa samodzielność, dyscyplina pracy, koncentracja na problemach i zadaniach do wykonania. Na ogół dysponują wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania swojej pracy, w szczególności, gdy inicjatywa zostania telepracownikiem wyszła od nich. Odpowiednio traktowani (nie gorzej, niż reszta pracowników osiągających podobne wyniki) stanowią jeden z najcenniejszych elementów każdej firmy.

- Telepracownicy nieformalni (ukryci) – są to zazwyczaj osoby kluczowe dla firmy. Wysokiej klasy
specjaliści i kadra zarządzająca, doradcy i konsultanci. Często mają nienormowany czas pracy. Koncentrując się okresowo na priorytetowych projektach, zaszywają się w domu lub innej lokalizacji poza firmą, by móc maksymalnie skupić się na wykonywanym zadaniu - z dala od spotkań, zebrań i konferencji. Dla nich najważniejszy jest cel, a telepraca w tym wypadku staje się jedynie środkiem do jego osiągnięcia.

admin
User offline. Last seen 6 lat 27 tygodni ago. Offline
Zarejestrowany: 17/03/2010
Czy wyodrębnilibyście jeszcze

Czy wyodrębnilibyście jeszcze jakąś grupę telepracowników o której nie napisałem?

Pozdrawiam
Lee16

Dyskusja do artykułu, na forum.

admin
03/06/2010

Czy wyodrębnilibyście jeszcze jakąś grupę telepracowników o której nie napisałem?

Pozdrawiam
Lee16