Telepracownik, a freelancer

Nie każdy telepracownik jest freelancerem, a nie każdy freelancer to telepracownik. Nie należy mylić tych dwóch pojęć, gdyż oznaczają zupełnie coś innego. Freelancer bywa wprawdzie telepracownikiem wykonując zlecenie w sposób zdalny, jednak z samej definicji wynika, że nie jest pracownikiem:...

Freelancer (z ang. wolny strzelec) – to osoba niezależna, niezatrudniona na etacie. Na ogół specjalista w swojej dziedzinie. Świadczy pracę najczęściej w formie zleceń lub współpracuje z pracodawcą do czasu wykonania określonego projektu. W dobie Internetu często realizuje zlecenia zdalnie, zatem na czas wykonania zadania staje się telepracownikiem. Pomiędzy freelancerem, a jego zleceniodawcą nie istnieje zależność służbowa. Obowiązują relacje usługodawca-klient.

Telepracownik - to osoba w pełni lub w części świadcząca pracę poza siedzibą macierzystej firmy (zazwyczaj w domu), pozostająca w stałym kontakcie z przełożonymi oraz współpracownikami i przesyłająca pracodawcy wyniki za pomocą technologii informatycznych.

Telepracownik jest zatem bardziej powiązany z macierzystym przedsiębiorstwem, a freelancer współpracuje z firmą doraźnie, w miarę potrzeb pracodawcy. Omylne traktowanie obu grup, jak jednej, wynika najprawdopodobniej z faktu, iż freelancerzy są najbardziej widocznymi w Internecie fachowcami oferującymi zdalne wykonywanie zleceń. Promocja i rozpoznawalność w swojej branży jest dla nich bowiem podstawowym narzędziem zachęcania klientów do skorzystania z usług.