Telepraca - wady i zalety

Wdrożenie telepracy oznacza wymierne korzyści dla firmy i jej pracowników. Pozytywne skutki takiego systemu zatrudnienia odczuwa także całe społeczeństwo - telepracownicy nie dojeżdżają do pracy, a co za tym idzie na ulicach pojawia się mniejsza ilość samochodów, dzięki czemu maleją korki i zmniejsza się emisja spalin do środowiska...

Podstawowe korzyści dla pracodawcy, zatrudniającego telepracowników, to większa wydajność podwładnych i niższe koszty funkcjonowania firmy. Większa wydajność telepracowników (według badań od kilku do nawet 30 procent) wynika z faktu, że osoba pracująca zdalnie nie podlega typowemu dla większości biur codziennemu "rytuałowi" - poranna kawa, pozasłużbowe rozmowy z kolegami, przerwa obiadowa itd. Dodatkowo, zadaniowy system pracy zdalnej wymaga od pracownika większego zorientowania na wyniki i lepszej organizacji czasu.
Telepraca obniża również koszty funkcjonowania firmy - potrzeba mniej powierzchni biurowej i niższych nakładów na jej utrzymanie. Nie bez znaczenia jest fakt, że telepraca umożliwia także zatrudnianie tańszych pracowników nawet z odległych rejonów kraju i świata. Czasem to jedyna możliwość, by skorzystać z usług specjalisty, którego nie jesteśmy w stanie zatrudnić w pełnym wymiarze godzin, ale może dla nas wykonywać pojedyncze zlecenia. Jak dowodzą statystyki, wśród telepracowników obserwuje się ponadto mniejszą rotację i liczbę absencji spowodowanych chorobą, czy zdarzeniami losowymi.
Dla pracowników telepraca oznacza przede wszystkim brak uciążliwych - zwłaszcza w dużych aglomeracjach - dojazdów do pracy. Daje również większe możliwości znalezienia interesującej pracy, gdyż kandydat do pracy nie jest ograniczony miejscem zamieszkania. W niektórych regionach Polski telepraca może być jedyną szansą znalezienia zajęcia, bez konieczności przeprowadzki w rejon o mniejszym bezrobociu. Istotny element wymieniany przez telepracowników to także możliwość dostosowania godzin i tempa pracy do własnych preferencji.