Bezpłatny Internet na 2,5 GHz

Kolejny już raz przychodzi mi pozytywnie pisać o inicjatywie Pani Anny Streżyńskiej. Urząd Komunikacji Elektronicznej chce przy okazji przetargu na częstotliwości w paśmie 2,5 GHz dla mobilnego internetu zapewnić bezpłatną możliwość podłączenia z ograniczoną prędkością. Jednak nie słówko "darmowy" budzi mój entuzjazm ale to że ma on być powszechnie dostępny, również na terenach gdzie nie ma innych możliwości podłączenia do Sieci. Nareszcie dostęp do internetu zaczyna być traktowany jako usługa powszechna jak drogi, woda czy elektryczność a to "woda na młyn" dla telepracy i telepracowników.