Podstawowe informacje

Telepracownik, a freelancer

Nie każdy telepracownik jest freelancerem, a nie każdy freelancer to telepracownik. Nie należy mylić tych dwóch pojęć, gdyż oznaczają zupełnie coś innego. Freelancer bywa wprawdzie telepracownikiem wykonując zlecenie w sposób zdalny, jednak z samej definicji wynika, że nie jest pracownikiem:...

Telepraca - wady i zalety

Wdrożenie telepracy oznacza wymierne korzyści dla firmy i jej pracowników. Pozytywne skutki takiego systemu zatrudnienia odczuwa także całe społeczeństwo - telepracownicy nie dojeżdżają do pracy, a co za tym idzie na ulicach pojawia się mniejsza ilość samochodów, dzięki czemu maleją korki i zmniejsza się emisja spalin do środowiska...

Telepraca - definicje

Jack M. Nilles - pomysłodawca telepracy i twórca pojęcia teleworking
"Telepraca (angielskie - teleworking) to każdy rodzaj zastępowania podróży służbowych techniką informacyjną (np. telefonem i komputerem). To przemieszczanie pracy do pracowników, zamiast pracowników do pracy"...

Jak zorganizować miejsce telepracy?

Organizując stanowisko telepracy trzeba postawić sobie podstawowy cel: wydajność telepracownika musi być co najmniej taka sama, jak w dotychczasowym miejscu pracy. Ideałem byłoby, gdyby okazała się wyższa, gdyż taki jest m.in. cel wdrażania telepracy...