Usługi

Nasza opieka nad systemem informatycznym twojej firmy

Dobrze dobrane rozwiązania informatyczne to obecnie podstawa sprawnego działania każdej firmy. Planując wdrożenie, rozbudowę, czy po prostu dbając o sprawne działanie systemu IT, na pierwszym miejscu warto stawiać potrzeby biznesowe przedsiębiorstwa... Oprogramowanie i infrastrukturę trzeba dobrać tak, by spełniały oczekiwania i pomagały w rozwoju, nie będąc jednocześnie dużym obciążeniem finansowym. Potrzeby biznesowe twojej firmy to nasz nadrzędny cel. Analizujemy oczekiwania twoje i twoich pracowników, by dobrać najbardziej optymalne rozwiązania informatyczne. Każda firma jest bowiem inna i ma indywidualne potrzeby oraz wymagania dotyczące systemu IT. Jednemu przedsiębiorstwu wystarczy program finansowo-księgowy ze sprawnie działającą pocztą elektroniczną, dla innego zaawansowany system CRM służący do zarządzania relacjami z klientami i elektroniczny obieg dokumentów będą zaledwie etapami rozwoju. Pomagamy zatem w doborze i wdrożeniu odpowiednich rozwiązań oraz oprogramowania, zapewniając również profesjonalne szkolenia pracowników. System IT ma bowiem służyć tobie i im, stając się efektywnym narzędziem pracy. Aby tak się stało, doradzimy także dobór odpowiedniej infrastruktury sprzętowej.

Prowadzisz firmę w aglomeracji warszawskiej i oczekujesz profesjonalnej opieki IT?
Zadzwoń: 601 26 16 16.
Napisz: gstachurski@telework.pl

Jak wdrażamy telepracę

System telepracy w każdej firmie wdrażamy indywidualnie. Nie ma bowiem jednego uniwersalnego rozwiązania. Każde przedsiębiorstwo jest inne - ma swoja specyfikę, docelową grupę klientów i strukturę wewnętrzna. Zatem kluczowe znaczenie ma... analiza potrzeb danej firmy i przygotowanie odpowiednich założeń do wdrożenia telepracy, uwzględniających strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego najpierw pytamy. Prosimy byś opowiedział nam jaki efekt chcesz uzyskać i analizujemy, czy telepraca jest właściwym rozwiązaniem. Bowiem praca zdalna to - podobnie jak system informatyczny - jedynie narzędzie, które ma pomagać w rozwoju. Telepraca powinna służyć firmie, a nie być ideą samą w sobie. Dlatego naszą pomoc oferujemy od pierwszej myśli o wdrożeniu telepracy w przedsiębiorstwie. Gdy już upewnimy się, że praca przez Internet przyniesie twojej firmie określone korzyści, analizujemy przyszłe i obecnie stosowane przez ciebie procesy biznesowe. To umożliwia wybór najlepszych obszarów działalności firmy do wdrożenia telepracy oraz pozwala przewidzieć większość potencjalnych zagrożeń. Po tym etapie i dostosowaniu infrastruktury IT do nowej sytuacji pierwsi pracownicy rozpoczynają zazwyczaj telepracę. Znając strategię firmy, bacznie obserwujemy i zbieramy doświadczenia pierwszych telepracowników. Dzięki temu możemy rozbudować twój system IT, jeśli tego wymaga, i zracjonalizować procesy biznesowe do potrzeb telepracy. Na tym etapie prace zdalną rozpocznie większa część zespołu telepracowników. Po dostosowaniu systemu do ich i twoich potrzeb, wdrożenie telepracy w firmie można uznać za zakończone - firma sprawnie pracuje w nowym systemie i przynosi zyski. Możemy zająć się dalszym udoskonalaniem procesów, procedur i narzędzi informatycznych oraz przystosowywaniem kolejnych obszarów działalności przedsiębiorstwa do wdrożenia telepracy.